Rashna coaching en training

Rashna coaching en training richt zich op vrouwen en vrouwelijke ondernemers, die de wens koesteren om verbinding te maken met de innerlijke wijsheid in hen, het eigen bewustzijn te vergroten om inzicht te verkrijgen over zichzelf, de relatie met anderen en met het leven, de levenslessen te openbaren die schuilgaan in dat wat als uitdaging voelt voor groei en ontwikkeling, met meer bewustzijn en focus te leven en/of te ondernemen en/of het eigen potentieel volledig tot uiting te brengen.

De focus ligt bij het stimuleren van het bewustZijn, het creëren van inzicht en het (opnieuw) richting geven aan het leven van de vrouw en/of haar ondernemerschap voor een rijk en vervuld leven.

Om dit te realiseren biedt Rashna coaching en training verschillende trajecten aan. Allen ter ondersteuning van de vrouw en het vrouwelijk ondernemerschap.

 

Rashna Tjikhoeri