Rashna yoga en coaching

Het leven nodigt ons steeds weer uit om in het hier en nu te leven. Om in het huidige moment te ervaren. Hier is bewustzijn voor nodig. Bewustzijn van wat zich in het huidige moment aandient. Bewustzijn van ons lichaam, onze adem, gevoelens, emoties, herinneringen, gedachten en het leven zelf. Kortom datgene wat zich aandient. En om datgene wat zich aandient te ervaren zonder erover te oordelen. Allen dragen we een rugzak bij ons dat gevuld is met onze unieke herinneringen, gevoelens, emoties, conditioneringen, overtuigingen en ervaringen. Ze hebben allen betrekking op ons verleden. Datgene wat het meeste indruk op ons maakt is vaak datgene wat we nodig hebben om ons bewust te zijn van wie we zijn en waar we ten diepste van ons hart in geloven. Soms echter kunnen we datgene wat zich aandient als ongemak ervaren en kunnen we het gevoel hebben dat het een belemmering vormt om te kunnen leven in het huidige moment. Om bewust te zijn in het hier en nu. Dit is de uitnodiging van het leven om je bewust te zijn van datgene wat je ervaart, zodat het je kan vrijlaten om te kunnen zijn in het huidige moment. Zonder oordeel. In compassie en altijd vanuit onvoorwaardelijke liefde. Bewust Zijn.

 

Rashna Tjikhoeri