Over mij

Het doel van het leven is leven! Niet overleven.

Hallo, mijn naam is Rashna Tjikhoeri. Tja, wie ben ik? Om een beter beeld te kunnen vormen van mij als mens en ondernemer deel ik hieronder de waarden die het belangrijkst voor me voelen en waarvoor ik bereid ben te doen of laten wat nodig is.

Aandacht
Het gericht waarnemen van zowel mijn binnenwereld als de buitenwereld voelt voor mij essentieel. Ik geloof dan ook dat ons leven een representatie is van onze binnenwereld. Wie we voelen te zijn vindt een weg naar ons mentale en fysieke handelen. Dat wat we denken, zeggen en doen laat op ieder moment zien waar we ten diepste in geloven. Ik tracht mijn leven dan ook zo aandachtig mogelijk te leven. Zo heb ik vaststaande rituelen, die me er dagelijks aan herinneren dat de dood een gegeven is en dat ik daarom nu alles uit mezelf en mijn ondernemerschap wil halen. Dit doe ik door bewust aandacht te geven aan deze rituelen. Ze vormen mijn innerlijke houvast.

Autonomie
Als kind al verlangde ik naar een zekere mate van autonomie. Een vorm van onafhankelijkheid om mijn boodschap te delen met een ieder die daar baat bij zou kunnen hebben. Ik weet wie ik ben, waar ik voor sta en maak het liefst mijn eigen keuzes zonder daarvoor verantwoording af te hoeven leggen aan anderen.

Bevrijding
Ik ben als Hindoe opgevoed, waardoor ik al op jonge leeftijd kennismaakte met de Yoga filosofie. Hierin stonden de levenslessen uit de Bhagavad Gita centraal. Later kwamen daar ook de levenslessen van Maharishi Patanjali bij. Zijn lessen zijn te vinden in de Yoga Sutras. Lijden wordt gezien als een essentieel onderdeel van het leven. Zo worden er in de Yoga Sutras vijf oorzaken van de mentale kwellingen van de geest genoemd, evenals manieren om ze te overkomen. Ik voelde op jonge leeftijd al dat ik me van deze mentale kwellingen wilde bevrijden. De dagelijkse rituelen die ik geïntegreerd heb ik in mijn leven ondersteunen me hierin.

(Zelf-)bewustzijn
Van wijlen mijn oma leerde ik op jonge leeftijd “Je komt alleen en je gaat alleen. Zorg er daarom voor dat de relatie die je met jezelf hebt goed is.”. Verwijzend naar mijn spirituele groei. Dit is me altijd bijgebleven. Om die reden is (zelf-)bewustzijn een prioriteit in mijn leven.

Bezieling
Er zijn een aantal bewuste overtuigingen die leidend voelen in mijn leven. Slechts geboorte en de dood zijn ons gegeven. Wanneer de dood komt weten we niet, maar dat ze uiteindelijk zal komen weten we met zekerheid. Het is aan ons om het leven vanaf het moment dat we geboren worden tot aan het moment dat we onze laatste levensadem uitblazen zo in te richten dat ze het spirituele doel van ons leven kan ondersteunen. Hiervoor is aandacht en (zelf-)bewustzijn nodig. Daarnaast mogen we niet vergeten dat ieder leven waarde en zin heeft. En dat we om voldoening te mogen ervaren in ons leven onze aandacht hebben te richten op dat wat ons dat gevoel doet ervaren. Voor mij is dat bezieling. Ergens met hart en ziel voor gaan, omdat het een gevoel van bezieling doet ervaren.

Eenvoud
Ik geloof in de eenvoud van het leven. De natuur voelt hierbij als mijn richtingaanwijzer. Alles heeft zijn tijd en ritme. Het is aan ons om deze te respecteren. Zonder iets af te willen dwingen. Ik leef zoveel mogelijk naar het circadiaans ritme dat bepaald wordt door licht. Veel van mijn dagelijkse rituelen zijn hierop afgestemd, om zo het natuurlijke evenwicht in mezelf te kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan aandacht voor een goede nachtrust, ontwaken tijdens Brahma Muhurta, eten volgens de kracht van de zon en het geheim van honderd stappen. Aangevuld met dagelijkse Yoga Nidra en Meditatie beoefening en Ayurvedische rituelen voor gezondheid en welzijn. Ook in mijn ondernemerschap en manier van werken kies ik voor simpliciteit en eenvoud. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.

Geestkracht
Het leven van traditionele Yogi’s, monniken en nonnen heeft me van jongs af aan gefascineerd. De discipline, eenvoud, hun rotsvaste geloof en vertrouwen en de mate van (zelf-)bewustzijn die zij ervaren voelen voor mij als ware meesterschap. Ik geloof heel sterk dat alles twee keer wordt gecreëerd. Eerst in onze geest. Vervolgens in ons leven. Hoewel we allen ons lot hebben te dragen geloof ik dat we door (zelf-)bewust te zijn in het hier en nu een verandering teweeg kunnen brengen. Dat begint bij het ontrafelen van wat leeft in ons onbewuste.

Geloof/Spiritualiteit
Zonder geloof geen hoop. En zonder hoop geen moed. Het vraagt immers moed om het leven te leven. Geloof verwijst voor mij niet alleen naar religie, maar heeft wat mij betreft betrekking op alles waarvan jij gelooft dat het waar is. In die mate dat je het als het ware ademt en doorleeft. Voor mij voelt dit als een belangrijke waarde in mijn leven.

Innerlijke vrede
Toen ik jaren geleden op reis was in Sri Lanka bezocht ik daar een plek waarvan ik niet wist wat het precies was. De enige instructie die ik had meegekregen was dat als ik iemand zou tegenkomen ik ze niet mocht verstoren of aanspreken. Wandelend langs een pad met Boeddha beelden kwam ik op een open plek in het bos. Ergens in het midden bleef ik staan. Ik hoorde de vogels fluiten. De bomen die me omringden gaven me een veilig gevoel. Mijn oog viel op een paar huisjes. Het viel me op dat ze geen ramen en deuren hadden die afgesloten konden worden. Alleen openingen. Een van de huisjes trok mijn aandacht. Er stond een houten stoel binnen. Daarnaast stond een man die in zichzelf gekeerd was. Terwijl ik naar zijn gezicht keek voelde ik waar ik was aanbeland. Zijn gezicht liet in mijn beleving een ware kwelling zien. Hij leek innerlijk met iets in gevecht te zijn. Die worsteling tekende niet alleen zijn gezicht, maar zijn hele lijf. Niet veel later nam hij plaats op de stoel in het huisje. Zijn aandacht was nu helemaal naar binnen gericht. Ik realiseerde me toen nog eens waar ik was. Een laatste rustplaats voor de ziel voor wie de dood dichtbij voelt. Dat gezicht en wat ik daarop zag is me bijgebleven. Daar op die plek realiseerde ik me ten diepste dat ik mijn laatste levensadem in vrede met mezelf en mijn leven wil vrijlaten. Hiervoor ben ik bereid te doen en op te offeren wat nodig voelt.

Inspiratie
Mijn grootste inspiratiebron is de natuur. De wetten die hierop van toepassing zijn en de interpretatie vanuit de Yogafilosofie en de Ayurveda hierop tracht ik te vertalen naar hedendaagse thematiek, die ondersteunend kan zijn voor mijn eigen welbevinden en de groei en bloei van mijn ondernemerschap en onderneming.

Rust
Toen ik afstudeerde aan de Erasmus Universiteit, alwaar ik een MBA studie volgde, voelde ik de druk om het bedrijfsleven in te gaan. Ik werkte er al, maar het had me nooit een gevoel van voldoening doen ervaren. Om de een of andere reden voelde het nooit als mijn plek. Na het afstuderen voelde het nog minder als mijn plek. Ik studeerde cum laude af en dat betekende dat ik in de ogen van mijn leidinggevenden heel waardevol was, mits ik aan hun verwachtingen kon voldoen. Dat wilde ik niet. Ik voelde me niet gezien en niet gehoord. De belangen van het bedrijf stonden boven die van mij als mens en mijn persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling. Ik voelde behoefte te hebben aan rust om te ontdekken hoe ik echt waardevol kon zijn in het leven. Sinds dat moment heb ik de zin van rusten ontdekt, om creativiteit te ervaren, te kunnen focussen en om een bewuste en actieve bijdrage te kunnen leveren in het leven. Voor mij is rust daarom een essentieel onderdeel van mijn bestaan.

Stilte
Wie niet met zichzelf in stilte kan zijn kan met niemand echt zijn. Dit is een overtuiging waar ik sterk in geloof. Mijn werk vraagt de nodige focus. Ook voor het bewuste leven dat ik wens te leven is focus nodig. Focus leren we in rust en stilte. Regelmatig verzorg ik Meditatie trainingen. Hier merk ik vaak op dat veel mensen niet met zichzelf kunnen zijn. Ze voelen zich onrustig, durven de ogen niet te sluiten en zijn voortdurend afgeleid. De stilte toestaan voelt voor mij noodzakelijk zodat we met ons zelf, onze ervaringen en eigenlijk met alles in het leven kunnen zijn. De stilte verdiept, maar vergroot ook. Het is de stilte die ons leert over onze diepste zielenroerselen en waar we aandacht aan mogen schenken in ons leven.

Zingeving
Net als een ieder wens ik dat ik op mijn sterfbed het gevoel mag hebben dat mijn leven zin heeft gehad. En dat ik zonder enige spijt mag terugkijken op mijn leven en dat wat ik in het leven bijgedragen heb. Dat begint nu al. In het hier en nu kan ik bewust aandacht schenken aan dat wat me voldoening doet ervaren en aan dat waardoor ik als mens en ziel mag groeien en bloeien. Wat mijn leven zin geeft zijn de innerlijke ontmoetingen met mezelf in stilte, Yoga Nidra, samenzijn met dierbaren, nieuwe landen, culturen en gewoonten ontdekken, lezen over de Yogafilosofie, wandelen langs het strand en in de natuur, moestuinieren, veganistisch koken en schrijven.

Heb je naast bovenstaande nog vragen over welke opleidingen ik gevolgd heb dan kun hieronder toegang verkrijgen tot een overzicht. En delen we ongeveer dezelfde waarden en wil je met me samenwerken kijk dan gerust verder op mijn website.

Alle goeds voor jou van mij;

Rashna