Wat is nu precies het doel van Yoga?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het misschien goed om eerst kort stil te staan bij wat Yoga is. Later zal ik er nog eens een uitgebreider bericht aan wijden. Ik heb ooit geleerd dat Yoga een samenkomen is van bewuste ademhaling, Meditatie en positief denken, ontspanning, voeding en lichaamshoudingen. Laten we vanuit hier bekijken wat het precieze doel van Yoga is.

Als moderator van verschillende online Yoga groepen wordt mijn nieuwsgierigheid regelmatig geprikkeld met betrekking tot wat Yoga nu werkelijk is. Via zelfonderzoek en het bestuderen van de Bhagavad Gita en de Yoga Sutras van Maharishi Patanjali tracht ik antwoorden te vinden op vragen die in mij en/of binnen de Yoga community leven. Bewust baseer ik mijn onderzoek op deze twee bronnen. Het zijn wat mij betreft de basiswerken waar iedere zichzelf benoemde Yogi, Yoga beoefenaar en ondernemer zijn/haar kennis vandaan zou moeten willen halen.

In mijn ogen is niet iedere vertaling van de Bhagavad Gita en/of de Yoga Sutras van Maharishi Patanjali geschikt. Het probleem ontstaat vaak door de vertaling van het Sanskriet naar het Engels en vervolgens naar het Nederlands. Dat gaat vaak gepaard met wat verlies van kennis en wijsheid door het niet altijd letterlijk kunnen interpreteren en vertalen van sutras. Het woord sutras betekent verzen. Voor deze uiteenzetting maak ik gebruik van de vertaling van de Yoga Sutras volgens Dr. I.K. Taimni. Sanskriet verwijst volgens Google overigens naar ‘een oude Indo-Europese taal van India, waarin de hindoegeschriften en klassieke Indiase epische gedichten zijn geschreven en waaruit veel Noord-Indiase (Indische) talen zijn afgeleid.’. (Bron: Oxford languages) Het Sanskriet wordt trouwens gezien als een dode taal omdat het zich niet meer doorontwikkeld.

In het beantwoorden van de vraag ‘Wat is nu precies het doel van Yoga?’ stuit ik op sutra 29. Even een stap terug. Wat is een sutra? Zie het als in poëzievorm geschreven korte passages over de essentie van Yoga, die als draadjes met elkaar verbonden zijn. De ene sutra kan niet geïnterpreteerd worden zonder de andere sutras daarbij te betrekken. Nu terug naar de vraag die hier centraal staat ‘Wat is nu precies het doel van Yoga?’. Houd er vooral rekening mee dat ik slechts leerling ben die het Yogische gedachtengoed vanuit haar hart tracht te leven en beleven en geen Yoga geleerde. Sutra 29 biedt de spirituele zoeker het antwoord op de vraag die hier centraal staat. ‘Het terugtrekken van het bewustzijn van buiten naar binnen, want het geheim van het leven is in essentie verborgen in het binnenste, het centrale punt van ons wezen en het kan alleen daar en nergens anders gevonden worden. Wat de Yogi betreft, moet daarom de tendens van het lagere denken, om naar buiten te snellen en zich daar bezig te houden met dingen van de buitenwereld, geleidelijk vervangen worden door de tendens om zonder moeite automatisch terug te keren naar zijn ‘middelpunt-toestand’. (bron: De Yoga Sutras van Patanjali – Dr. I.K. Taimni, p74). Ik zal uiteenzetten waar deze conclusie op gebaseerd is.

De openbaring die opgetekend staat in sutra 29 stelt dat er twee soorten bewustzijn zijn die van tegengestelde aard zijn. Het een is naar binnen gekeerd en het ander naar buiten. Men noemt het bewustzijn dat naar binnen gekeerd is Pratyak en het bewustzijn dat naar buiten gekeerd is Paranga. Een bestudering van het denkvermogen van de gewone mens brengt het inzicht dat het bewustzijn van de gewone mens geheel naar buiten gekeerd is. Diens denken wordt volgens deze sutra continue in beslag genomen door de buitenwereld. Door zijn bewustzijn trekt een ononderbroken stoet van voorstellingen. Wat maakt nu dat het bewustzijn van de mens naar buiten is gekeerd? Men noemt dit Viksepa. ‘Het naar buiten projecteren door het lagere denken van wat daarbinnen in het centrum aanwezig is.’. (bron: De Yoga Sutras van Patanjali – Dr. I.K. Taimni, p74).

Vooral online zie ik regelmatig dat er onduidelijkheid heerst over het werkelijke doel van Yoga. Vanuit die onwetendheid worden er eigen interpretaties gegeven, die soms maar weinig te maken lijken te hebben met hetgeen Maharishi Patanjali beschrijft in zijn klassieke Yoga Sutras. Het probleem met onwetendheid in deze is dat het zich steeds verder verspreid als het gedeeld wordt, waardoor deze uiteindelijk een aangenomen waarheid wordt die niets met Yoga van doen heeft. Uiteindelijk gaat dit ten koste van de beoefening van Yoga. Dat zou mijn inziens zonde zijn. Als beoefenaar van Yoga tracht je immers het achtvoudige pad van Patanjali, ook wel het achtvoudige pad van Yoga, zo goed mogelijk na te leven. Inclusief de leefregels die daarbij kunnen ondersteunen.

Het is uiteraard te allen tijde aan jou wat je met deze kennis en uiteenzetting doet. Wens je Yoga te beoefenen dan kun je kennis nemen van deze uiteenzetting of beide basiswerken bestuderen. Uiteraard staat het je vrij om er niets mee te doen. Die keuze heb je. Maar zou het niet zonde zijn als je niet het maximale uit je Yoga beoefening kunt halen in de kostbare en eindige tijd die je gegeven is? Het kennen van het werkelijke doel mag vooral bijdragen aan bewustzijn en een meer Yogische beoefening en levensstijl.

En hoe pas je dit alles als ondernemer dan toe in je ondernemerschap? Kijk dat vind ik dan weer een interessante vraag. Door het middelpunt in jezelf regelmatig te ontmoeten met je bewustzijn en te voelen welke bezielde beweging je van hieruit kunt maken in je ondernemerschap richting je (potentiële) klanten. Ik zal een voorbeeld geven. In reclame- en marketinguitingen wordt regelmatig een gebrek of gemis benadrukt, zodat de (potentiële) koper overgaat tot een aanschaf. Dit gebrek of gemis is in mijn beleving vaak terug te brengen naar het diepe verlangen van de mens om levensvreugde te ervaren. Hoe mooi zou het zijn als iedere ondernemer -en zeker de Yoga ondernemer- zich in de eerste plaats richt op (zelf-)bewustzijn, waarbij benadrukt wordt dat levensvreugde in die middelpunt-toestand ervaren wordt? En je de spirituele zoeker mogelijk zelfs de weg wijst naar die middelpunt-toestand en voor jezelf en je (potentiële) klant bekijkt hoe je product en/of dienst daarin kan faciliteren? Ik geloof dat dit bijdraagt aan de in mijn ogen toch wel hardnekkige illusie dat de ervaring van levensvreugde afhankelijk is van buiten ons zelf verworven ervaringen, inzichten en materiële zaken. Laat deze gedachtegang eens voor je werken. Zonder het al teveel aandacht te geven, zodat je niet in het overdenken schiet. Zou het voor jou kunnen werken als Yoga ondernemer? En zou het wellicht kunnen bijdragen aan het ervaren van meer levensvreugde voor jou als Yoga beoefenaar die mogelijk geen Yoga ondernemer is? En kun je als Yoga ondernemer innerlijk dragen dat deze gedachtegang wellicht minder geld oplevert dan in te spelen op iemands gevoel van gebrek of gemis? Immers, de middelpunt-toestand waarnaar Dr. I.K. Taimni verwijst is voor een ieder vrij toegankelijk. Hiervoor zijn geen dure cursussen nodig. Zonder je voor even af in stilte en sluit simpelweg je ogen met de intentie om je midden te mogen ervaren. Ik stel hiermee overigens niet dat het een vaststaand feit is dat je door deze gedachtegang te implementeren in je bedrijfsvoering minder of geen geld zult verdienen. Slechts dat die mogelijkheid er is.

Heb je naar aanleiding van deze uiteenzetting vragen of wens je een bepaald Yoga thema belicht te zien stuur me dan gerust een bericht.

Ik wens je alle goeds toe;

Rashna

ps. taal- en spelfouten zijn mij niet onbekend. Ik ben lerende en tot die tijd omarm ik mijn menszijn met alle gebreken die daar mogelijk bij horen.