Rouw en Verlies

Rouwen is het antwoord dat wij mensen geven op het verlies van een voor ons betekenisvolle relatie. Rouw wordt ook wel eens de kostprijs van hechting genoemd. Het doel is om dat wat we als verloren beschouwen een plek te geven in onze identiteit. We hebben allen lief. En dat wat we liefhebben daaraan hechten we ons. Om die reden zal rouw ons vroeg of laat ten deel vallen in het leven. Deze ervaring verandert onze levenssituatie. De mate waarin we liefgehad hebben bepaalt de mate waarin we rouwen. Je zou dus kunnen stellen dat rouw bij het leven hoort.


Enkele oorzaken van rouw

- de dood van een dierbare

- het verlies van vitaliteit

- het verlies van gezondheid

- een naderende dood

- het verlies van een bedrijf bij faillissement

- het gemis aan fysiek contact met dierbaren

- een verbroken (liefdes-)relatie

- ontworteling

- het verlies van vrijheid (door opgelegde beperkingen)

- een niet vervulde kinderwens

- een abortus

- een poging tot suïcide

- (gedwongen) afscheid nemen van een baan

- (gedwongen) afscheid nemen van collega's

- een verandering in levensfase

- om dat wat we als verlies of gemis ervaren

Ondersteuning

Het rouwproces dient zich van zelf aan. Men heeft de keuze om zich in het verwerkingsproces te laten bijstaan door een rouwbegeleider. Ook de beoefening van Yoga Nidra kan de rouwende ondersteunen.

(Online) Cursussen en Trainingen

- (Online) Yoga Nidra en Rouw en Verlies Teacher Training

- (Online) Ondersteuning bij Rouw en Verlies Training

Vragen en inschrijven

Voor meer informatie of om contact met me op te nemen, verwijs ik je naar de contactpagina.

Prijs

Onl Privé sessie (90 min) (of pakket 5 x € 75,75) € 90,75
Onl Yoga Nidra en R & V Teacher Training (12 wkn) € 1089,-
Onl Ondersteuning bij R & V Training (16 wkn) € 1452,-