Depressie

Depressie komt van het Latijnse woord deprimere, hetgeen neerdrukken betekent. Het woord 'depressie' kan op haar beurt weer worden opgebroken in twee delen, namelijk 'de-pressie'. Vooral het laatste deel van het woord is in dit kader interessant. 'Pressie' staat namelijk voor druk, onderdrukking, gedruktheid. Dit is vaak ook vergelijkbaar met de persoonlijke ervaring van iemand die zich depressief voelt. Belangrijk is om het onderscheid te maken tussen 'depressief zijn' en 'je depressief voelen'. Het eerste is verbonden aan iemands identiteit. Het tweede geeft een gevoelsbeleving aan. Iemand is dus niet depressief, maar voelt zich depressief.


Enkele kenmerken van een depressie

- verlies van een actieve instelling

- de moed niet meer kunnen opbrengen

- bij de pakken neer gaan zitten

- het lichaam weigert dienst

- alles wordt zwaar

- alles kost moeite

- zwaarmoedigheid

- vertraagde bewegingen

- slepende manier van lopen

- omlaag hangende schouders

- opstaan voelt als een zware opgave

- neergeslagen ogen

- verlaagde stemming

- weinig energieke uitstraling

- een afwezige blik

- tijdelijke somberheid kan overgaan in een depressie

Ondersteuning

Bij depressie is het in Nederland zo dat een arts of (medisch) specialist de eerstelijns zorg en opvang verzorgt. In samenspraak is vaak veel mogelijk. Ook de ondersteuning door middel van Yoga Nidra.

(Online) Cursussen en Trainingen

- (Online) Yoga Nidra en Depressie Teacher Training

- (Online) Ondersteuning bij Depressie Training

Vragen en inschrijven

Voor meer informatie of om contact met me op te nemen, verwijs ik je naar de contactpagina.

Prijs

Onl Privé sessie (90 min) (of pakket 5 x € 75,75) € 90,75
Onl Yoga Nidra en Depressie Teacher Training (12 wkn) € 1089,-
Onl Ondersteuning bij Depressie Training (12 wkn) € 1089,-