Zakelijk

Rashna coaching en training houdt zich op zakelijk vlak bezig met het faciliteren en ondersteunen van en begeleiding bij verandertrajecten en (innerlijke) transformaties. Hieronder volgt hierover meer informatie.


Verandertraject

De keuze om als organisatie of onderdeel van een organisatie een nieuwe richting in te slaan, wordt vaak van hoger hand bepaald. In grote lijnen wordt uiteen gezet hoe een verandertraject intern wordt geïntegreerd en wat noodzakelijk is om de verandering te doen slagen.

Een organisatie is een verzameling van individuen die onderdeel uitmaken van een systeem. Wat hen bindt is de missie en visie van een organisatie en de koers die het wil varen. Om dit te realiseren is het van belang dat alle betrokken individuen hier op positieve wijze aan bijdragen. Dit is echter niet zo vanzelfsprekend als het soms lijkt.

In ieder verandertraject is het belangrijk dat de betrokken individuen de visie over de nieuwe koers van het bedrijf delen, daar deze vaak consequenties heeft voor bestaande protocollen, de invulling van dagelijkse werkzaamheden, het functioneren binnen een team en het gewenste gedrag als onderdeel van een bestaande organisatiecultuur.

Vaak brengen interne verandertrajecten aan het licht dat veranderen nog niet zo gemakkelijk is. En dat iedere van buitenaf bepaalde en soms opgelegde verandering een innerlijke transformatie vereist van alle betrokkenen. Een transformatie waar misschien niet iedereen op zit te wachten.

Ideale situatie

In een ideale situatie beweegt een ieder mee in de veranderingen die van hoger hand bepaald worden. Om dit te kunnen faciliteren is het belangrijk om een goed fundament te creëren. Een fundament dat als uitgangspunt heeft dat wat verbindt. Want dat wat bindt zal immers hetgeen zijn dat door de betrokkene wordt uitgedragen als focus voor de vernieuwde koers die een organisatie wil varen. Deze koers is noodzakelijk, want zonder koers heeft men geen richting. Geen doel om naar toe te werken.

Faciliteren, ondersteunen en begeleiden

De ondersteuning van alle betrokkenen in een verandertraject vraagt om aandacht voor datgene wat prioriteit heeft om een vooraf bepaalde verandering te kunnen realiseren. Met focus alleen ben je er nog niet. Verandering vraagt iets van alle betrokkenen. Gekeken dient te worden naar bestaand gedrag en gewenst gedrag en hoe dit gefaciliteerd kan worden.

In een verandertraject is het belangrijk om te kijken naar de veerkracht en het aanpassingsvermogen van betrokkenen, de mate waarin ze bereid zijn om mee te bewegen met de nieuwe koers van de organisatie, datgene wat ze zelfstandig en als onderdeel van een team kunnen bijdragen aan het geheel, de intrinsieke motivatie van individuen en of ze in staat zijn om de verandering als individu en als onderdeel van een team te dragen. Soms kan dit betekenen dat individuen op een andere plek beter tot hun recht komen in een organisatie. Het kan echter ook betekenen dat er afscheid dient te worden genomen van betrokkenen.

Mijn expertise

Mijn zakelijke expertise ligt op dit vlak. Met mijn kennis en ervaring beantwoord ik en geef ik invulling aan vraagstukken als 'Hoe verander je (gedrag) succesvol?', 'Hoe zorg je ervoor dat een gewenste verandering daadwerkelijk slaagt?', 'Hoe zorg je ervoor dat de gewenste koers gedragen wordt door individuen en de teams waarvan ze deel uitmaken?', 'Wat is er nodig om de veerkracht en het aanpassingsvermogen van betrokkenen te vergroten, zodat ze kunnen meebewegen met de nieuwe richting van de organisatie?', 'Hoe vorm je een sterk team?', 'Wat te doen wanneer een individu op een andere plek in de organisatie beter tot zijn/haar recht komt?', 'Hoe neem je op gepaste wijze afscheid van iemand?'. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van vraagstukken waarin ik mijn kennis en ervaring kan aanbieden. Voor meer informatie of om contact met me op te nemen, verwijs ik je naar het contactformulier.