Transformatiemodel

Stel je eens voor, een zaadje dat in potentie uit kan bloeien tot een prachtige lotusbloem wanneer het volledig tot bloei kan komen. Om volledig tot bloei te kunnen komen heeft het zaadje aandacht, zorg, voeding en toewijding nodig. Al vanaf het moment dat het zaadje diep in de aarde wordt geplant is het hiervan afhankelijk. Wordt in deze behoeften voorzien, dan heeft het zaadje de potentie om te ontkiemen en vervolgens uit te bloeien tot een prachtige lotusbloem. Kan er niet in deze behoeften worden voorzien, dan zal het de eigen potentie niet volledig kunnen realiseren. Vanaf het moment van planten doorloopt het zaadje een groeiproces die het in staat stelt om haar weg door de modder naar het licht te vinden. Het zaadje dat ooit een belofte was realiseert zich tot een schitterende lotusbloem. Het proces van transformatie verloopt precies zo. Voordat je je eigen potentieel maximaal tot uiting kunt brengen doorloop je als mens en/of organisatie vier fasen.


1. Onwetendheid

In de eerste fase van onwetendheid of 'het onbewust zijn' is er op basis van een ervaring een vraag ontstaan. De ervaring vormt het zaadje dat wenst te ontkiemen om tot bloei te kunnen komen. De ervaring creëert op haar beurt een reeks van andere ervaringen, waardoor de noodzaak om tot onderzoek over te gaan met betrekking tot de vraag duidelijker wordt.

2. Bewustzijn

Het onderzoeken van de oorspronkelijke ervaring en de daarop volgende ervaringen, evenals de vraag die hieruit ontstaat leidt tot bewustzijn met betrekking tot de werkelijke behoefte die schuilgaat onder de vraag die als gevolg van een ervaring en de daarop volgende ervaringen is ontstaan. Zodra je je hiervan bewust bent kun je gaan onderzoeken wat er (nog) meer nodig is om volledige realisatie mogelijk te maken.

3. Inzicht

Dieper of verder onderzoek draagt bij aan begrip en inzicht in de onderliggende motieven, die aan de basis liggen van de behoefte waarvan je je bewust bent geworden. Tevens draagt het bij aan inzicht in de wijze waarop deze behoefte gerealiseerd kan worden. Ook geeft deze fase duidelijkheid over eventuele hulpbronnen en/of -middelen die hiervoor nodig zijn.

4. Transformatie

In deze laatste fase komt alles samen. Alle kennis en ervaring(-en) die je hebt opgedaan in deze zichzelf herhalende cyclus, die op zowel de groei en ontwikkeling van individuen als organisaties van toepassing is, leidt uiteindelijk tot transformatie en brengt je (een stap dichter-) bij het volledig realiseren van de maximale potentie.