Yoga Nidra

Yoga Nidra is afgeleid van de Tantra’s. Het is een krachtige techniek, waarin de beoefenaar leert om bewust te ontspannen. Het is belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen slaap en Yoga Nidra. Om diep te kunnen ontspannen dient men bewust te zijn. Dit zijn we niet wanneer we slapen. Absolute ontspanning, zoals bij Yoga Nidra, draait om bewust aanwezig zijn. Het omvat een systematische methode die volledige ontspanning teweeg brengt.


Yoga Nidra

De term Yoga Nidra is afkomstig uit het Sanskriet en bestaat uit twee woorden, namelijk Yoga dat eenheid of éénpuntige aandacht betekent en Nidra dat slaap betekent. Wanneer Yoga Nidra wordt beoefend lijkt men te slapen, maar het bewustzijn functioneert op een dieper niveau van gewaarzijn. Je zou kunnen zeggen dat het hier gaat om een psychische slaap of een diepe ontspanning met een innerlijk gewaarzijn. De zintuigen worden naar binnen gericht. De beoefenaar keert naar binnen met de aandacht. Tijdens het beoefenen van Yoga Nidra pendelt men tussen slapen en waken. Tussen contact met het onderbewuste en het onbewuste.

Oorsprong van spanning

Door hedendaagse stress en spanning heeft er een versnippering plaatsgevonden van de menselijke energie. Hierdoor is de mens in disbalans geraakt en de beleving en ervaring van evenwicht en harmonie veelal verloren. De mens is (materieel) gaan overleven. Hierdoor is de mens zich veelal niet meer bewust van het effect hiervan op ons. Vanuit deze disbalans ontstaan ziekten met nieuwe dimensies, uitingen en openbaringen. Denk hierbij aan stress.

We piekeren, maken ons zorgen en gaan voorbij aan lichamelijke sensaties door ons te verzetten tegen emoties en gevoelens die we als ongemak ervaren. Ongeacht of we veel denken of niet veel denken, we bouwen continue spanning op. Ook kun je spanning opbouwen door lichamelijke arbeid of wanneer je niet werkt. Teveel of te weinig slapen creëert ook weer spanning. En ook ons voedingspatroon kan spanning opleveren. Deze spanningen hopen zich op in de verschillende lagen van de menselijke persoonlijkheid. Spanningen verzamelen zich in het spierstelsel, het emotionele stelsel en in het mentale stelsel.

Sankalpa

Bij de beoefening van Yoga Nidra is het Sankalpa misschien wel het meest effectieve middel om de geest te trainen. Het Sankalpa maak je voor jezelf gedurende iedere Yoga Nidra beoefening. Sankalpa is een woord uit het Sanskriet dat vertaald wordt als besluit of beslissing. Het is een zeer belangrijke fase van Yoga Nidra en wordt gezien en ervaren als een krachtige methode om de persoonlijkheid en de richting in het leven opnieuw vorm te geven langs positieve lijnen. Het Sankalpa neemt de vorm aan van een korte geestelijke verklaring die wordt ingeprent in het onderbewustzijn, wanneer dit ontvankelijk en gevoelig voor zelfsuggestie is tijdens de beoefening van Yoga Nidra.

Het effect van Yoga Nidra beoefening

Het beoefenen van Yoga Nidra geeft lichaam en geest de mogelijkheid om fysieke, mentale en emotionele spanning vrij te laten. Hierdoor kunnen we meer richting in ons leven ervaren, krijgen we meer inzicht in onze menselijke aard en kunnen we persoonlijke groei en ontwikkeling ervaren door middel van diepe transformatie.

Klik voor het lesrooster en/of om jezelf in te schrijven voor een les op de volgende link LES RESERVEREN


Training Yoga Nidra

Inhoud training

Tijdens deze training komen diverse onderwerpen aan bod. Denk aan de oorsprong van Yoga Nidra, basiskennis werking van en terugtrekken van de geest, verschillende bewustzijnsniveau's, ontspanning volgens de Yoga Nidra leer, persoonlijke transformatie, karma, Yoga Sutras, beheersing van prana, werking van de hersenen tijdens Yoga Nidra, beheersen van emoties, mantra's, chakra's, visualisatie, focus en concentratie, kosha's, Samadhi, Sankalpa, voorbereidende asanas (yogahoudingen), basiskennis ademhaling, anatomie ademhalingsstelsel, ademhalingstechnieken en pranayama, uitdagingen van de geest, het menselijk lijden, ondersteunende voeding, delen van Yoga Nidra met anderen, innerlijk kind werk als basis voor het aankijken en onderzoeken van persoonlijke thema's. Tevens is voeding ter ondersteuning van het persoonlijke proces onderdeel van deze training.

Praktische informatie

De kosten bedragen € 1156,- (€ 1399,- inclusief 21% btw). Gespreide betaling is mogelijk op verzoek. Inbegrepen in de prijs een uitgebreide opleidingswijzer, alle lesmomenten en een certificaat. Locatie van de opleiding is Rashna coaching en training - Zuidelijk Halfrond 1, 2801 DD in Gouda.

Duur van de training

Privé traject van gemiddeld 6-12 maanden. Er zijn 10 contactmomenten van 2,5 - 3 uur. Data worden in onderling overleg vastgelegd. De invulling van de resterende tijd geschiedt in de vorm van het bestuderen van de lesstof, de persoonlijke Yoga Nidra beoefening en het schrijven van een persoonlijk reflectieverslag, het maken van huiswerkopdrachten, het maken van een eindles en de presentatie van de eindles. In sommige gevallen is het mogelijk om een versneld traject te volgen. Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden.

Voor wie is deze training

Kennis en beoefening van Yoga Nidra is niet nodig om deze training te kunnen volgen. Deze training is voor een ieder die zijn/haar persoonlijke Yoga Nidra beoefening wil verdiepen en/of na het behalen van het certificaat zelf lessen wil gaan verzorgen aan volwassenen, kinderen, tieners en/of zwangeren. Ook is deze training geschikt voor coaches, therapeuten etc. die werken met kinderen, tieners, volwassenen en zwangeren. Deze opleiding kan ook als basis en/of verdieping dienen om je eigen Yoga en/of Meditatie beoefening te verdiepen.

Opgeven / Meer informatie / Algemene voorwaarden

Wil je je opgeven voor de Training Yoga Nidra of heb je naar aanleiding van het lezen van deze informatie vragen, neem dan contact op via het contactformulier. Bij inschrijving wordt je geacht de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan. Lees voor inschrijving de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden