Yoga Nidra

Yoga Nidra is een krachtige vorm van Meditatie. Regelmatige beoefening van Yoga Nidra stelt je in staat om tot in de diepste lagen van jezelf rust en ontspanning te ervaren. Ook draagt het bij aan het ontdekken van wie je in essentie bent en draagt het bij aan bewustzijn en inzicht in je diepste verlangens, je dromen en wensen, je veilig en comfortabel voelen in je eigen lichaam en het ontdekken van je zielsmissie of lotsbestemming. Allen zijn nodig om je leven met bezieling en voldoening te kunnen leven. Daarnaast helpt het je als ondernemer vanuit een diepe verbinding met jezelf te creëren. Het verscherpt je focus, leert je concentreren en leert je over wie jij bent als mens en/of ondernemer.


Wat is Yoga Nidra?

De term Yoga Nidra is afkomstig uit het Sanskriet en bestaat uit twee woorden, namelijk Yoga dat eenheid of éénpuntige aandacht betekent en Nidra dat slaap betekent. Wanneer Yoga Nidra wordt beoefend lijkt men te slapen, maar het bewustzijn functioneert op een dieper niveau van gewaarzijn. Je zou kunnen zeggen dat het hier gaat om een psychische slaap of een diepe ontspanning met een innerlijk gewaarzijn. De zintuigen worden naar binnen gericht. Tijdens het beoefenen van Yoga Nidra pendelt men tussen slapen en waken. Tussen contact met het onderbewuste en het onbewuste. Dit maakt de beoefening van Yoga Nidra geschikt voor innerlijke transformatie.

Sankalpa

Bij de beoefening van Yoga Nidra is het Sankalpa misschien wel het meest effectieve middel om de geest te trainen. Sankalpa is een woord uit het Sanskriet dat vertaald wordt als besluit of beslissing. Het is een zeer belangrijke fase van Yoga Nidra en wordt gezien en ervaren als een krachtige methode om de persoonlijkheid en de richting in het leven opnieuw vorm te geven langs positieve lijnen. Het Sankalpa neemt de vorm aan van een korte geestelijke verklaring die wordt ingeprent in het onderbewustzijn, wanneer deze ontvankelijk en gevoelig voor zelfsuggestie is tijdens de beoefening van Yoga Nidra.

Yoga Nidra Training

Het beoefenen van Yoga Nidra kan een positieve bijdragen leveren in het leven van een ieder. Naast persoonlijke groei en ontwikkeling kan het ook op positieve wijze bijdragen aan meer focus en richting in je leven. Het kan je tevens in verbinding brengen met innerlijke handvaten, wanneer je geconfronteerd wordt met uitdagingen in je leven en/of ondernemerschap. De online training richt zich op Yoga Nidra, de beoefening ervan, de verdieping van je eigen beoefening en indien gewenst het delen van Yoga Nidra met anderen. Een privé training is volledig afgestemd op jou als mens en/of ondernemer, de uitdagingen die je ervaart en je verlangens, dromen en wensen.

Voor meer informatie of om contact met me op te nemen, verwijs ik je naar het contactformulier.

Aanbod

Online Yoga Nidra Training (24 weken) € 907,50
Privé Yoga Nidra Training (duur in overleg) € 1089,00
Losse privé les € 84,70