De mind

Het krachtigste gereedschap dat we tot onze beschikking hebben is onze mind. De mind wordt ook wel de geest genoemd, maar omvat eigenlijk meer dan dat. Ze is bij ons op alle momenten van de dag en in alles wat we doen en denken. Toch weet niet iedereen hoe ze werkt en hoe ze je dagelijks bewust, onderbewust en onbewust beïnvloedt. Leren over de werking van je mind stelt je in staat om je bewustzijn te vergroten en tot inzicht te komen. Je leert dan hoe je concentratie kunt toepassen voor meer focus in je leven.


Afleiding

Velen ervaren dagelijks afleiding in alles wat ze doen en denken. Het ontbreken van enige vorm van structuur beïnvloedt op onbewuste wijze waar hun energie naar uit gaat. Dagelijks hebben we een bepaalde hoeveelheid energie die we te besteden hebben. Een leven zonder focus betekent dat onze aandacht van het een naar het ander springt, zonder dat we in staat zijn om onze concentratie voor een langere periode van tijd te richten op een en hetzelfde. Dit kost ongelofelijk veel energie en kan op den duur een onbevredigend gevoel geven. Een leven met focus betekent dat je op meerdere momenten van de dag oefent om je aandacht te richten op een en hetzelfde. Met aandacht aanwezig zijn.

Aandacht

Wanneer je een voorstelling maakt van aandacht kun je het beste denken aan licht. Aandacht vergroot datgene wat je hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt. Dus alles wat je waarneemt. Door iets aandacht te geven beschijn je het als het ware met licht. Hierdoor word je je bewust van datgene dat zich in de duisternis begeeft, dus datgene waarvan je je voordien niet bewust was. Dat waarvan je je niet bewust bent ligt opgeslagen in je onderbewuste en onbewuste brein. Alleen met aandacht kun je een glimp opvangen van deze grote schatkamer aan informatie die jou vanuit de onderstroom voedt, zonder dat je je daarvan bewust bent. Wanneer je je eenmaal bewust bent van iets is er ruimte voor inzicht en inzicht geeft weer mogelijkheden om andere keuzes te maken.

Het bewuste

Hiertoe hoort alles waarvan jij je bewust bent. Dus alles wat je bewust hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt. Je bewuste mind heeft een beperkte opname- en verwerkingscapaciteit van zeven stukjes informatie plus 2 of minus 2. Alle andere indrukken worden opgeslagen in je onbewuste. In deze waakzame staat is de bewuste geest actief bezig met de omgeving rond om je waar te nemen, door de prikkels die de oren, ogen, neus, mond en huid tot zich nemen. Je ervaringen komen dus voort uit de prikkels die de zintuigen van buitenaf opnemen.

Het onbewuste

In ons onbewuste ligt datgene opgeslagen waarvan we ons niet bewijst zijn. Te denken valt aan (onverwerkte) emoties, herinneringen, trauma's, (beperkende) overtuigingen, gewoontes, patronen, idealen, dromen, verlangens etc.. Hoewel we er op bewust niveau geen weet van kunnen hebben, beïnvloeden ze wel ons gedrag en ons denken. Slechts door middel van aandacht worden we ons bewust van dat wat voordien opgeslagen lag in ons onbewuste. De nieuwe inzichten die hieruit voortkomen bieden een mogelijkheid om andere keuzes te maken in ons leven.