Meditatie

Ademhalen is leven. Leven is ademhalen. In het Sanskriet staat prana voor levensenergie. Ademhalen is niets anders dan het op een inademing tot ons nemen van levensenergie en het op een uitademing vrijlaten van afvalproducten. Ademhalen en het met aandacht waarnemen van de adembeweging vormt de basis voor Meditatie. Hierdoor ontstaat bewustzijn en komen we tot nieuwe inzichten.


Adem

Ademen is van levensbelang. De natuurlijke ademhaling is kalm, diep en heeft een ontspannende uitwerking op lichaam en geest. Maar een natuurlijke ademhaling is allang niet meer zo vanzelfsprekend. Door ongemak, spanning en stress raken we uit verbinding met ons zelf, anderen, het leven en de wereld om ons heen. Het is dan van belang om weer opnieuw te verbinden met ons zelf, onze adem, ons ademritme en ons patroon van ademen. Aandacht en bewustzijn vormen hiervoor de basis.

Meditatie

De ademhaling staat centraal bij Meditatie. Meditatie is een staat van ondoordacht of volledig bewustzijn. Bij meditatie hoeft men niets te doen. Het gaat juist om het volledig bewust zijn van dat wat er is zonder daar maar iets aan te willen of hoeven veranderen. Tijdens de beoefening van Meditatie verbinden we ons opnieuw met ons zelf, onze adem, ons ademritme en ons patroon van ademen. Daarnaast is aandacht voor concentratie. Concentratie houdt in dat men de aandacht voor een langere periode vestigt op een bepaald object of idee. Visualisatie is hier een voorbeeld van.

Het belang van stilte

Stilte en aandacht vormen de basis voor bewustzijn en inzicht. Wanneer we innerlijk stil zijn komen we tot rust en worden we ons bewust van dat wat innerlijk aandacht vraagt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Ons terugtrekken in stilte is noodzakelijk om de continue stroom van prikkels in ons dagelijks leven te kunnen verwerken. Zonder stilte raken we overprikkeld met alle gevolgen van dien.

Inzicht in het menselijk lijden

Menselijk lijden hoort bij onze persoonlijke groei en ontwikkeling. Ze wordt veroorzaakt door ons innerlijke verzet tegen onze verlangens en behoeften, door onze innerlijke strijd tegen het ongemak dat we niet willen ervaren en door het koesteren van verwachtingen. Allen met de positieve intentie om ons zelf te beschermen tegen ongemak. Maar door dit innerlijke verzet wijzen we ons zelf af, hetgeen de basis vormt voor ons persoonlijke lijden. Dat wat we als ongemak ervaren gaat schuil achter een beperkende overtuiging. Iets dat we zijn gaan geloven over ons zelf, omdat we dat voor waar aan hebben genomen of omdat ons dat vertelt is over ons zelf. Uit angst om de liefde en erkenning van anderen mis te lopen, wijzen we ons zelf af en gaan we leven naar de verwachtingen van anderen. Ons bewust zijn van ons persoonlijke lijden kan bijdragen aan het vrijlaten van patronen die het menselijk lijden veroorzaken. Het beoefenen van Meditatie kan hieraan bijdragen.

Klik voor het lesrooster en/of om jezelf in te schrijven voor een les op de volgende link LES RESERVEREN


Training Adem en Meditatie

Meditatie training

Inhoud training

Tijdens deze training komen diverse onderwerpen aan bod. Denk aan basiskennis ademhaling, anatomie ademhalingsstelsel, werking van en terugtrekken van de geest, éénpuntigheid, verschillende bewustzijnsniveau's, natuurlijke ademhaling, ademhalingstechnieken, pranayama, persoonlijke transformatie, karma, Yoga Sutras, beheersing van prana, mantra's, chakra's, visualisatie, focus en concentratie, zithoudingen, uitdagingen van de geest, het menselijk lijden, oordelen, veroordelen, verzet tegen ongemak, spanning, pijn, verlangens en behoeften, ondersteunende voeding, innerlijk kind werk als basis voor het aankijken en onderzoeken van persoonlijke thema's, didactische vaardigheden om lessen te kunnen verzorgen en nog veel meer. Tevens is voeding ter ondersteuning van het persoonlijke proces onderdeel van deze training.

Praktische informatie

De kosten bedragen € 900,- (€ 1089,- inclusief 21% btw). Gespreide betaling is mogelijk op verzoek. Inbegrepen in de prijs een uitgebreide opleidingswijzer, alle lesmomenten en een certificaat. Locatie van de opleiding is Rashna coaching en training - Zuidelijk Halfrond 1, 2801 DD in Gouda.

Duur van de training

Privé traject van 12 maanden. Er zijn 10 contactmomenten van 2,5 - 3 uur. Data worden in onderling overleg vastgelegd. De invulling van de resterende tijd geschiedt in de vorm van het bestuderen van de lesstof, de persoonlijke adem, pranayama en Meditatie beoefening en het schrijven van een persoonlijk reflectieverslag, het maken van huiswerkopdrachten, het maken van een eindles en de presentatie van de eindles. In sommige gevallen is het mogelijk om een versneld traject te volgen. Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden.

Voor wie is deze training

Kennis en beoefening van Meditatie is niet nodig om deze opleiding te kunnen volgen. Deze training is voor een ieder die zijn/haar persoonlijke adem, pranayama en Meditatie beoefening wil verdiepen en/of na het behalen van het certificaat zelf lessen wil gaan verzorgen. Ook is deze training geschikt voor coaches, therapeuten etc. Deze training kan ook als basis en/of verdieping dienen om je eigen Yoga beoefening te verdiepen.

Opgeven / Meer informatie / Algemene voorwaarden

Wil je je opgeven voor de Training Adem en Meditatie of heb je naar aanleiding van het lezen van deze informatie vragen, neem dan contact op via het contactformulier. Lees voor inschrijving de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden