Mind your health

Gezondheid en bewustzijn gaan hand in hand. Welke dromen je ook hebt, het begint allemaal bij gezondheid en het gevoel van welzijn. Met een gezond lichaam en een gezonde geest kun je immers met concentratie aan het realiseren van je dromen werken. Daarnaast ervaar je meer energie en innerlijke motivatie om het beste uit jezelf en je dag te halen. Mind your health (MYH) verwijst naar de invloed van zowel het bewuste als het onbewuste brein bij het ervaren van gezondheid en een gevoel van welzijn en zingeving. Het is een uniek programma waarin jij als mens centraal staat. Gedurende zes maanden is er aandacht voor acht pijlers die onderdeel uitmaken van dit unieke online programma. Hieronder worden ze beschreven.


Voeding

Waar we ons op dagelijkse basis mee voeden heeft een directe invloed op onze gezondheid en ons gevoel van welzijn. Het gaat hierbij om de fysieke vorm van voeding, maar ook om emotionele en mentale vormen van voeding. Kortom, wat neem je op dagelijkse basis tot je? In dit programma kijken we naar al deze vormen van voeding. Het fysieke gedeelte is gericht op het nuttigen van gezonde voeding en de heilzame werking die hiervan kan uitgaan op lichaam en geest.

Online Training Gezonde Voeding (2 mnd) € 550,00

Slaap

Slaap is van essentieel belang om te herstellen en op te laden. Met de komst van kunstmatig licht zijn we onze slaap tijd veelal gaan uitstellen, waardoor ons natuurlijke bioritme verstoord kan raken. Door een verstoring op dit vlak krijgen lichaam en geest onvoldoende de mogelijkheid om te herstellen en op te laden, hetgeen op de lange termijn verstrekkende gevolgen kan hebben. Het opnieuw leren ontdekken van jouw natuurlijk slaapritme is een van de onderdelen van dit programma.

Online Slaap Training (8 uur) € 96,80

Beweging

Door te bewegen voeden we ons fysiek, emotioneel en mentaal. Belangrijk is hierbij dat je voor een vorm van beweging kiest waar je blij van wordt, zonder dat je jezelf er steeds mentaal toe hoeft te zetten om in beweging te komen. Kies je voor iets waar je persoonlijk blij van wordt, dan kun je op een leuke manier werken aan je gezondheid.

Bewuste en onbewuste patronen

Via de onderstroom, ons onbewuste brein, nemen we continue prikkels waar. Zo'n 200.000 keer zoveel als ons bewuste brein. In ons onbewuste liggen ook (beperkende) overtuigingen en patronen opgeslagen waar wij geen weet van hebben. Zonder dat we op de hoogte zijn van eventuele (beperkende) overtuigingen, worden we de hele dag vanuit die zogenaamde onderstroom beïnvloed en worden onze persoonlijke ervaringen en emoties hierdoor gekleurd. In dit programma leer je over wat je ten diepste over jezelf geloofd en over datgene wat je vanuit je onbewuste brein mogelijk tegenhoudt om een gezond en gelukkig leven te leiden.

Online Familie Opstellingen Training (2 mnd) € 550,00

Momenten met jezelf

Voor onze gezondheid en ons welzijn is het belangrijk om regelmatig momenten van stilte in te lassen, waarbij de ogen gesloten worden en je even niet in interactie bent met de buitenwereld. Je hoeft even helemaal niets anders dan het ervaren van de stilte in jezelf. Door regelmatige beoefening leer je meer te vertrouwen op jezelf en ervaar je je innerlijke kracht.

Online Meditatie Training (12 wkn) € 229,90
Online Shavasana Training (21 dgn) € 181,50

(Sociale) relaties en interactie(-s)

Uit onderzoeken blijkt dat het ervaren van geluk samenhangt met de relaties die we aangaan met anderen. Dit kan om romantische relaties gaan, om relaties op de werkvloer, met vrienden, met kinderen. Kortom, de mate waarin je je kunt verbinden met (een) ander(-en). Ook dit heeft invloed op je gezondheid en je gevoel van welzijn. De basis voor een goede relatie start bij jou. De mate waarin jij je kunt verbinden met iets of iemand buiten jezelf staat hierbij centraal. Dit onderzoeken maakt bewust en geeft inzicht.

Online Training 'Goede relaties' (1 mnd) € 225,00

Zingeving en bezieling

Dit onderdeel mag absoluut niet missen in dit programma. Het gaat hier om het verlangen achter hetgeen je op dagelijkse basis denkt en doet. Vaak zijn we ons niet bewust van ons diepste verlangen dat schuilgaat achter onze denkpatronen en gedragingen. Door jouw unieke verlangen te kennen krijg je meer richting in je leven, leer je je focus scherp te stellen en ben je in staat om jouw verlangen op een bewuste manier te realiseren.

Online Training Bezinning en Bezieling (2 mnd) € 550,00

Persoonlijke rituelen

Rust, regelmaat en reinheid staan hierbij centraal. Bij transformatie gaat het om de kleine dingen die je op dagelijkse basis doet. Door ze met regelmaat te herhalen worden ze een vast onderdeel van je dagelijks leven. In dit programma leer je over rituelen die een positieve uitwerking kunnen hebben op je gezondheid en je gevoel van welzijn.

Online Training Ayurvedische rituelen (1 mnd) € 225,00

Online Mind your Health programma

Gedurende zes maanden ontvang je wekelijks lesmateriaal in de vorm van video, audio en/of pdf bestanden op het gebied van voeding, slaap, beweging, bewuste en onbewuste patronen (familie opstellingen en systemisch werk), momenten met jezelf (meditatie), (sociale) relaties en interactie(-s), zingeving en bezieling en rituelen (Ayurvedische rituelen gericht op rust, regelmaat en reinheid). Dit programma reikt je handvaten aan op het gebied van gezondheid, welzijn en zingeving, waar jij (en je dierbaren) een heel leven lang profijt van kun(-t)(-nen) hebben. Dit programma brengt wetenschap en Oosterse tradities samen. Geheel op eigen tempo kun je dit programma doorlopen. Het lesmateriaal vraagt per week slechts 60-90 minuten van je tijd. Inzicht begint bij bewustwording en bewustwording start bij kennis. De kennis die aangereikt wordt gaat verder dan een google zoekopdracht oplevert en is gebaseerd op de jarenlange (innerlijke) research op het gebied van gezondheid, welzijn en zingeving. En ik ben er voor je voor, tijdens en na de training.

Aanbod

Losse sessie (60 min) € 84,70
Online Mind your Health programma (start 1 april 2019) € 799,00