Blog

We zijn het product van onze eigen verwachtingen

Stop even met alles wat je doet. Ga zitten en sluit voor een kort moment je ogen. Adem in en uit. En nog eens. Adem nu door. En stel jezelf dan eens de volgende vraag 'Wie ben ik op dit moment in mijn leven?'. Laat de stilte in jezelf met het antwoord komen.

Kijk nu mentaal eens naar je leven. Welke overtuiging over jezelf en/of het leven weerspiegelt jouw leven? Laat ook nu weer de stilte het antwoord naar je bewustzijn brengen.

Waar we op dit moment ook in ons leven staan en hoe ons leven er ook uitziet, het zijn de verwachtingen die we over ons zelf en/of het leven koesteren die invulling hebben gegeven aan de wijze waarop we ons zelf vandaag ervaren en de wijze waarop ons leven vorm heeft aan genomen.

Het Ego zal dat wat je ervaart willen labelen, zodat het betekenis krijgt in de context van je geloofsovertuigingen. Dit oordeel kan belemmerend werken, omdat het vaak een scheiding maakt in wat we als goed en positief ervaren en dat wat we als fout en slecht ervaren. Het Ego is geen vijand. Het is de innerlijke beschermheer of -vrouw, die waakt over ons voortbestaan en kritisch bekijkt wat als veilig kan worden ervaren en wat als onveilig.

Welke ervaring je op dit moment ook hebt, oordelen is niet nodig. Is er wel een oordeel, dan vertelt dat je dat je jezelf en de wereld in dualiteiten ervaart. In goed of fout, in positief of negatief, in veilig of onveilig. Zie en ervaar het als informatie die je op weg kan helpen naar het ervaren van meer bewustzijn over wie je nu werkelijk bent, wat betekenis geeft in en aan jouw leven, wat jouw missie is en nog zoveel meer.

Besef je dat alles op dit moment al is zoals het behoort te zijn. In het hier en nu. En dat persoonlijke ervaringen ons altijd informatie geven over de mate waarin we bewust zijn.

De Vedische gedachte omtrent Meditatie gaat uit van drie belangrijke pijlers: alles is energie, welke vibreert op een specifieke frequentie. Inzicht in de werking van energie, vibratie en frequentie maakt het mogelijk om meer bewustzijn te ervaren.

Volgens deze eeuwenoude geschriften kan alleen dat samenkomen of zich ontvouwen wat van gelijke aard is. Neem als voorbeeld de gedachte 'Ik ben niet goed genoeg'. Stel je nu eens voor hoe jij je zou voelen als dit is wat je ten diepste in jezelf zou geloven en hoe je leven zich zou kunnen ontvouwen als deze overtuiging vanuit jouw onbewuste jouw innerlijke en uiterlijke leven vorm geeft.

En stel je nu eens voor dat je ten diepste in jezelf het geloof hebt 'mijn leven is van betekenis. Ik heb unieke talenten die ik in kan zetten om het leven van anderen op een positieve wijze te beïnvloeden.'. Stel je nu eens voor hoe je jezelf met deze overtuiging zou voelen en hoe je leven vorm zou kunnen krijgen.

Er zijn drie innerlijke waarheden die ik koester:

1) dat wat ik ten diepste in mezelf geloof creëert mijn werkelijkheid.

2) dat wat ik de wereld in breng door middel van denken, spreken, schrijven en handelen, kent een tegenreactie die altijd weer bij mij en in mijn leven terugkomt.

3) het leven spreekt altijd tot degenen die luisteren. In stilte horen we die boodschappen.

Alle drie nodigen uit tot bewust zijn en om je eigen verantwoordelijkheid te nemen over wie je bent en je leven. Ze gaan er vanuit dat we verantwoordelijk zijn voor dat wat we creëren. Niet vanuit schuld of boete doen, maar vanuit de uitnodiging om ons bewustzijn te vergroten op onze weg naar zelfrealisatie (verlichting). Om de hoogste, meest ware expressie van zichzelf als mens te vervullen.

Namaste, Rashna


Gratis audio

Wilt u het gratis Yoga Nidra audio ontvangen per email?